Code of Conduct

Code of Conduct – uppdrag, syfte och gemensamma värderingar

Toyota Material Handlings uppförandekod beskriver våra principer och standarder som alla anställda och tredje parter som agerar på företagets vägnar förväntas följa. Att agera med integritet och följa alla tillämpliga lagar och förordningar kommer att göra skillnaden när det gäller att driva strategisk tillväxt.

Vår Code of Conduct Helpline är till för dig

Vår hjälplinje är valfri att använda och rapportering kan göras anonymt även om den är att föredra att identifieras för att bättre kunna skydda individen från repressalier och för att undersöka saken. Vår hjälplinje för uppförandekod drivs av en oberoende tredje part och är tillgänglig 24/7 för både onlinerapportering och per telefon. Om du vill lämna en rapport till vår hjälplinje för uppförandekod, använd länken nedan.

Vi ber om din vänliga förståelse för att vårt whistleblower-system inte kan acceptera, behandla eller vidarebefordra kundklagomål eller problem. Vänligen kontakta våra försäljningskanaler eller våra kollegor från försäljnings- och serviceföretag och vi kommer gärna att granska din oro för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen.

Code of Conduct | Toyota Material Handling Sweden (toyota-forklifts.se)

Top