Truckförarutbildning

Truckförarutbildning

Truckförarutbildning

Nordisk Truck-Trans AB utbildar enligt TLP10. Vi erbjuder tre olika utbildningsalternativ, A, B och eTruck B. Utbildningens längd anpassas efter trucktypernas svårighet att hantera och elevens förkunskaper. Utbildningen sker på plats hos er eller i egna lokaler i Norrköping.

Vår målsättning är att Ni ska få tillbaks utbildningskostnaden i form av färre skador på personal, inventarier, gods och truckar. Utbildningen leder till bättre tillsyn och högre målmedvetenhet, det bäddar för en högre säkerhet och minskade stilleståndstider.

Ta kontakt med oss så tar vi tillsammans fram den bästa lösningen för ert företag, med hänsyn till samtliga faktorer.

Välj Rätt Utbildning

Top