Service och underhåll

Serviceavtal truck

Serviceavtal

Vi rekommenderar våra kunder ett teckna ett serviceavtal med oss. Avtalet innebär lägre timdebitering, förebyggande underhåll och service med dokumenterad servicehistorik som medför snabbare och effektivare hjälp på plats.

Vi kan alltid vara snabbt på plats med en av våra 8 fullt utrustade servicebilar i vår region. Med vår service kan ni vara säkra på att era maskiner alltid uppfyller de säkerhetskrav som anges i lagstiftningen och för de verkställande myndigheterna i ditt land. Checklista protokollförs av våra servicetekniker och överlämnas till er efter att arbetet är utfört.

Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljölagen kräver att förebyggande underhåll & gaffeltest enligt tillverkarens rekommendationer följs (oftast 500 timmar intervall alternativ minst 1 gång/år.)

 Läs Arbetsmiljöverkets föreskrift här

Serviceavtal med förebyggande underhåll

Med detta avtal ser vi till att er truckpark underhålls med förebyggande service, vilket minimerar reparationer och stillestånd. Avtalet ger dig ett fast pris för service och lagstadgad översyn så som gaffeltest. Materialförbrukning, resekostnader enligt zontaxa tillkommer.

Utförs reparationer eller liknande utöver förebyggande service faktureras detta separat.

Förekommande tillval vid service:

  • Brandskyddskontroll enligt lokala krav
  • Tredjeparts besiktning av plocktruckar och liftar
  • Gaffeltest
Top