Körtillstånd

Körtillstånd truck

Körtillstånd för truck

Enligt AFS 2006:5 Användning av truckar måste alla truckförare ha ett skriftligt tillstånd.

19 § En truckförare skall ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck.Tillståndet skall utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet skall tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet skall vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för. På ett gemensamt arbetsställe skall den samordningsansvarige ha rutiner för att kontrollera att de som framför truckar har tillstånd till detta från sina respektive arbetsgivare. Den samordningsansvarige skall även tillhandahålla den information som krävs för en säker truckanvändning på arbetsstället.

 Ladda ner körtillstånd för truck
Top