eTruck

Truckkurs online

Truckförarutbildning online

Ekonomiskt, pedagogiskt och lättanvänt

eTruck fungerar som en förberedelse för klassrumsundervisningen, vilket leder till att den lärarledda delen minskar och därmed kostnaden. Eleverna kan utnyttja tid med låg beläggning på arbetsplatsen eller hemifrån, vilket minskar produktionsstörningarna. Det fungerar även utmärkt som en ren repetitionsutbildning.

Se trailer

Top