Truckförarkurser

Truckförarkurser

Truckförarkurser

Dessa kurser är en eTruck B-kurs och i första hand riktade till privatpersoner och företag med behov av utbildning utav färre än 3 personer. Har ni behov av 3 eller fler personer, hör då av er så anpassar vi utbildningen efter era önskemål.

Vecka Fr.o.m T.o.m Platser kvar Anmälan
3818 Aug19 Aug5Klicka här

Utbildningen för eTruck bör startas senast 1 vecka före utsatt kursstart.

Avbokningsvillkor
Eventuell avbokning måste ske senast 7 dagar före kursdatum, i annat fall debiteras full kursavgift. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg. En avgift för mottagen kursliteratur på 800:- debiteras vid avbokning.

Inställd utbildning
I de fall då deltagarantalet är för lågt (minst 3 st anmälda) förbehåller vi oss rätten att senast en vecka före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en utbildning. Detta gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte hittar lämplig ersättare.

För anmälan eller mer info, kontakta oss på info@truck-trans.se.

Top